Staff of the ASBJ

Directors

Atsushi Itabashi Mitsutaka Kumagai

Assistant Director

Takeshi Maruoka

Translation Project Manager

Masayoshi Ogiwara

Project Managers

Kenji Arai Kazuto Endo Takaaki Otsu
Seiya Oka Kensuke Okabe Yukihiro Kajita
Takashi Kuwata Kentaro Konishi Yoko Shimada
Kazuhito Suzuki Ryoichi Tsutanaga Masayuki Nakakuki
Masao Nakane Yoshio Hayashi Toshiyuki Hino
Yuki Fujiwara Mitsuharu Hogaku Megumi Makino
Akira Mashimo Shingo Murase Tetsuya Yamada
Yumeto Wada

 

Page Top