Staff of the ASBJ

Directors

Atsushi Itabashi Mitsutaka Kumagai

Assistant Director

Tomoji Katayama Yoko Shimada Takeshi Maruoka
Tetsushi Miyaji

Translation Project Manager

Masayoshi Ogiwara

Project Managers

Kenji Arai Seiji Ito Kazuto Endo
Takaaki Otsu Seiya Oka Kensuke Okabe
Yukihiro Kajita Takashi Kuwata Tohru Sakairi
Shota Sakane Masayuki Nakakuki Masao Nakane
Yoshio Hayashi Toshiyuki Hino Koji Fujita
Yuki Fujiwara Megumi Makino Keisuke Matsuo
Tomoya Munenobu Shingo Yamazawa Tetsuya Yamada
Yumeto Wada

 

Page Top