Staff of the ASBJ

Directors

Atsushi Itabashi Mitsutaka Kumagai

Assistant Director

Tomoji Katayama Yoko Shimada Takeshi Maruoka
Tetsushi Miyaji

Translation Project Manager

Masayoshi Ogiwara

Project Managers

Kenji Arai Seiji Ito Kazuto Endo
Takaaki Otsu Seiya Oka Kensuke Okabe
Yukihiro Kajita Waka Kirihara Takashi Kuwata
Tohru Sakairi Shota Sakane Masayuki Nakakuki
Masao Nakane Yoshio Hayashi Toshiyuki Hino
Koji Fujita Yuki Fujiwara Megumi Makino
Keisuke Matsuo Tomoya Munenobu Shingo Yamazawa
Tetsuya Yamada Yumeto Wada

 

Page Top