Staff of the ASBJ

Directors

Atsushi Itabashi Mitsutaka Kumagai

Assistant Directors

Tomoji Katayama Takeshi Maruoka Tetsushi Miyaji

Translation Project Manager

Masayoshi Ogiwara

Project Managers

Yuya Akimoto  Kenji Arai Seiji Ito
Kazuto Endo Keita Kasuga Koji Kato
Hiroto Kimura Waka Kirihara Tohru Sakairi
Shota Sakane Fumihito Tezuka Kazuhiro Nishitani
Norihiro Hanazawa Koji Fujita Megumi Makino
Keisuke Matsuo Soichiro Mitsuno Tomoya Munenobu
Shingo Yamazawa Haruyuki Yamashita Tetsuya Yamada

 

Page Top