Staff of the ASBJ

Directors

Atsushi Itabashi

Assistant Director

Mitsutaka Kumagai

Translation Project Manager

Masayoshi Ogiwara

Project Managers

Kenji Arai Kazuto Endo Takaaki Otsu
Seiya Oka Kensuke Okabe Yukihiro Kajita
Takashi Kuwata Kentaro Konishi Yoko Shimada
Kazuhito Suzuki Ryoichi Tsutanaga Masayuki Nakakuki
Masao Nakane Yoshio Hayashi Toshiyuki Hino
Yuki Fujiwara Mitsuharu Hogaku Akira Mashimo
Takeshi Maruoka Shingo Murase Nami Yamaguchi
Tetsuya Yamada Yumeto Wada

Page Top